Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Gospodarka wodna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

 • odporne na agresywne chemikalia
 • idealne właściwości powierzchniowe
 • wytwarzane z materiałów wysokiej czystości
 • wysoce odporne na kolmatacje
 • usprawniają procesy sedymentacji, separacji, koagulacji
 • przyjazne dla środowiska

ZASTOSOWANIE:

 • separatory oleju i tłuszczów
 • systemy koagulacji
 • proces sedymentacji
 • osadniki wielostrumieniowe
 • procesy wymiany masy

TYPY 2H FAP

2H FAP 312

Powierzchnia właściwa240 m2/m3
Wysokość profilu:12 mm
Materiał:PP odporny na UV
Wymiary standardowe2400 x 300 x 300 mm
Temperatura eksploatacyjna:-10 o C do 80 o C (krótkotrwale)
Zastosowanie:końcowa sedymentacja drobnych, długo osadzających się osadów,
– oczyszczanie deszczówki z węglowodorów.

2H FAP 319

Powierzchnia właściwa150 m2/m3
Wysokość profilu:19 mm
Materiał:PP odporny na UV
Wymiary standardowe2400 x 300 x 300 mm
Temperatura eksploatacyjna:-10 o C do 80 o C (krótkotrwale)
Zastosowanie:oczyszczanie scieków porafineryjnych (odolejanie);
– oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych;
– oczyszczanie z olejów i tłuszczów (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych);
– oczyszczanie deszczówki z węglowodorów;
– płuczki gazowe i dezodoratory.

2H FAP 327

Powierzchnia właściwa125 m2/m3
Wysokość profilu:27 mm
Materiał:PP odporny na UV
Wymiary standardowe2400 x 300 x 300 mm
Temperatura eksploatacyjna:-10 o C do 80 o C (krótkotrwale)
Zastosowanie:płuczki gazowe i dezodoratory;
– oczyszczanie ścieków przemysłowych lub komunalnych


Separatory tłuszczu 2H dysponują dużą uniwersalną strukturą kanałów ze specjalną powierzchnią (emulsje i tłuszcze są bardzo efektywnie separowane). Separator z PP można łatwo oczyścić. Dzięki specjalnym dodatkom temperatura eksploatacyjna wkładu separatora może wynosić do 100 °C (na specjalne zamówienie).

Dla szerszych informacji jesteśmy do Państwa dyspozycji.